スポンサーサイト

 • 2017.10.30 Monday

一定期間更新がないため広告を表示しています

 • 0
  • -
  • -
  • -

  Rasszizmus park?

  • 2013.10.16 Wednesday
  • 07:25
   
  民族园 [Mínzú yuán] azaz, nemzeti park. Csak valahogy a kínaiak sem nem tudnak angolul. Így, a nemzetiségeket bemutató parkból a rasszizmus parkja lett. 沈 Pedig, tényleg semmi köze a kínai 民族 szónak a rasszizmushoz. Tényleg nem értem, hogy legalább azokat a dolgokat, amik kikerülnek a nagy nyílvánosság elé - táblák, információk, reklámok - miért nem képesek megfelelően fordítani és lektoráltatniSokk

  Pál utcai fiúk, kínaiul

  • 2012.12.20 Thursday
  • 20:04

  Megjelent Kínában A Pál utcai fiúk, Molnár Ferenc regényét Jang Jong-csian, a Hszinhua budapesti tudósítója fordította le.

  Az ELTE magyar irodalom szakán végzett Jang Jong-csiannak nem ez az első fordítása magyar irodalomból, 2004-ben adták ki Tajvanon Kertész Imre Felszámolás című regényét. Amint az MTI-nek elmondta, rögtön ezután kezdte el A Pál utcai fiúk fordítását is, ám a szerzői és kiadói jog körül kialakult vitás helyzet miatt a munka évekre abbamaradt.

  "Néhány fejezetet fordítottam le, majd abbahagytam. Aztán két éve Budapesten járt a Zhejiang Literature and Art Publishing főszerkesztője, akinek meséltem a regényről, s azt mondta, küldjek neki pár oldalt. Ahogy elolvasta, azonnal válaszolt, hogy kiadják" - mondta Jang Jong-csian, aki így tavaly januárban újra nekikezdett a munkának, s négy hónap alatt végzett is vele. A kiadó pedig Angliából megszerezte a szerzői jogot.

  A fordító szerint Molnár Ferenc 1907-ben megjelent ifjúsági regényét bárki, bárhol a világon kézbe veszi, ma is érdekesnek és olvasmányosnak találja a történelmi háttértől függetlenül. Bár főhősei gyerekek, s mint a kínai kiadás címlapján olvasható, a világ egyik legszebb gyerekregénye, legalább annyira felnőtteknek is szól.

  Jang Jong-csian a fordítás nehézségei között említette, hogy sok utánajárásába került, mire kiderítette, mit jelent a "tollazni" kifejezés, ami már magyarban is alig ismert. A madártollakból készült labdával játszott játékot viszont nem kellett megmagyaráznia a könyvben, mivel Kínában ismerik és ma is űzik.

  Jang Jong-csian Pekingben az idegennyelvű főiskolán kezdte tanulmányait, itt választotta a magyar nyelvet.  "Semmit nem tudtam Magyarországról, csak Petőfit és Lisztet ismertem" - árulta el. 1985-ben került Budapestre, ahol előbb a Nemzetközi Előkészítő Intézetben, 1986-tól pedig az ELTE-n tanult. Miután végzett, hazájában a kínai hírügynökség (Hszinhua) munkatársa lett, 1995-től három évig budapesti tudósítója volt. Tíz évet ismét Kínában dolgozott, majd 2008-tól tudósítja a Hszinhuát újra a magyar fővárosból.

  A Pál utcai fiúk első kiadása 6000 példányban a nyáron került a boltokba Kínában, és az interneten is megrendelhető. Jang Jon-csian következő magyar fordítása Jókai Mór Szegény gazdagok című regénye lehet, amelynek már nekikezdett. - MTI

  Nekem, még nem volt hozzá szerencsém, de ha valakinek már a kezébe akadt, az igazán beszámolhatna róla, hogy hogyan sikerült a fordítás. Koreaiul már 1996-ban megjelent, a "A vörösingesek csapata" címmel. A fordításról Osváth Gábor így ír:

  "1996-ban jelent meg Szöulban Molnár Ferenc Pál utcai fiúk című regényének koreai adaptációja (Molnaru 1996). A koreai változat címe (magyarra visszafordítva: A vörösingesek csapata) magyar fülnek kissé furcsán hangzik, hiszen a történet nem róluk szól: ez a megoldás olyan, mintha például az Othello című drámát Jágónak, a Bánk bánt pedig Ottónak (esetleg Biberachnak) keresztelnék át. A számunkra furcsának tűnő címválasztást valószínűleg az motiválta, hogy a „vörösinges” regényesebben hangzik, mint a „Pál utca”, jobban el lehet adni. A címlapon egy bizonyos Molnaru szerepel szerzőként, a könyvből sehol nem derül ki, hogy az író keresztneve Ferenc, ki volt ő, mikor élt, mit alkotott e művén kívül. A fordító nevét egy sorban szedték vele, azonos betűnagysággal, ami indokoltnak is tűnik, hiszen szinte társszerzőként cselekedett: a művet körülbelül egyharmadára csökkentette. Ez – többek között – azt jelenti, hogy teljesen kimaradt például a gittegylet motívuma, vagy Csetneky úr, aki miatt Nemecsek édesapjának még fia halálos ágya mellett is dolgoznia kell (mindkét motívum fontos adalék a történések társadalmi hátterének felvillantásához, az akkori magyar valóság jobb megértéséhez). A szó szoros értelmében tehát a fordításként feltüntetett koreai változat nem fordítás, hanem átdolgozás; kár, hogy ez a tény nem említtetik meg a könyvben sehol. A fordító az előszóban elemi iskolai tanulóként említi a Pál utcaiakat, holott Molnár 14 éves gimnazistának írja le hőseit. Ez a változtatás nem lehet a véletlen műve: a szöveg erőteljes megrövidítése, az új változat stílusa, a szöveg betűtípusainak nagysága, a 33 nagyméretű, színes illusztráció arról tanúskodik, hogy a koreai változat jóval fiatalabb korosztály számára készülhetett (8 -10 éveseknek). A koreai szövegből nem derül ki, hogy mely történelmi korszakban játszódik a cselekmény. Az Előszó itt következő részlete eből a szempontból is tanulságos: „Az európai kontinens felét a világ legnagyobb országa foglalja el, a másik felén kis országok szorulnak egymáshoz. közöttük van Magyarország. Ha a térképre nézünk, azt látjuk, hogy a Románia, Jugoszlávia, Csehszlovákia és mások közé szorított Magyarország valóban kicsiny állam. Nagy hiba lenne viszont azt gondolni, hogy az ország kicsisége miatt az ottani gyerekek vásottak vagy félősek lennének.” Különös, hogy a koreai megjelenés évében, 1996-ban még ne tudnának a rendszerváltozások geopolitikai következményeiről, arról, hogy Csehszlovákia és Jugoszlávia felbomlott; s a hét szomszéd ország közül csak kettő (Ukrajna és Románia) nagyobb hazánknál. Azt kihangsúlyozni tehát, hogy Magyarország szomszédaihoz képest kicsiny ország, s ebből ma hátrányai származnának: tévedés. Sőt: a század elején, amikor Molnár regénye keletkezett, Magyarország mondhatni nagyhatalom volt az Osztrák Magyar Monarchia részeként. Hogy a kicsiség milyen relatív: Dél-Korea területének nagysága körülbelül megfelel Magyarországénak, a koreaiak valószínűleg félsziget volta miatt érzik nagyobbnak.

  Molnár költői ihletésű szövege az adaptáció során komoly veszteséget szenvedett el, ennek illusztrálására talán elegendő a következő szövegrészletek két változatát összevetni (koreai változat): „Boka becsukta a tintatartóját. Csele már eltette a tankönyvét.” (9. l.) Molnár eredeti szövege: „Boka becsukta a kicsiny, piros bőrrel bevont zsebtintatartóját, melynek igen ügyes szerkezete volt, úgy, hogy sohse folyt ki belőle a tinta, csak akkor, ha zsebrevágta az ember, a Csele összeszedte a lapokat, amelyek nála a könyvet helyettesítették, mert a Csele gígerli volt, és nem pakolta a hóna alá az egész könyvtárat, mint a többi, hanem csak a szükséges lapokat szokta volt elhozni, ezeket is gondosan elosztva összes külső és belső zsebeiben...” A regény egyik nevezetes részlete, Nemecsek fűvészkerti megdicsőülése a koreai változatban így hangzik:

  „Nemecsek az ujjával egyenesen Gerébre mutatott. Geréb elsápadt és lehajtotta a fejét. Most már senki sem nevetett. Mindenki mozdulatlanul és némán hallgatta Nemecsek szavait. Van-e még egy olyan fiú, aki ellenségei gyűrűjében ilyen bátran beszélne? Nemecsekben, az alacsony növésű és kislányosan gyenge fiúban megvolt ez a bátorság. Ismét Nemecsek szólt:
  – Elmehetek?
  Senki sem felelt.
  – Ha nincs más, akkor elmegyek.” (62. l.)

  Molnár eredeti szövege:

  „Kinyújtotta a karját és Gerébre mutatott, akinek most a torkán akadt a nevetés. A lámpa fénye ráesett a Nemecsek szép szőke kis fejére, víztől fényes ruhájára. Bátran, büszkén, tiszta szívvel nézett a Geréb szemébe, s Geréb ezt a nézést úgy érezte, mintha valami súly szállott volna a lelkére. Elkomolyodott és lehorgasztotta a fejét. És ebben a pillanatban úgy hallgatott mindenki, olyan nagy volt a csönd, mintha templomban lettek volna a fiúk, s tisztán lehetett hallani, amint a Nemecsek ruhájáról a kemény földre csöpögött a víz... A nagy csöndben bekiáltott Nemecsek:
  – Elmehetek?
  Senki se felelt. Még egyszer kérdezte:
  – Hát nem vertek agyon? Elmehetek?” (92. l.)" [Forrás]

  Ha jól emlékszem, akkor japán nyelven is megjelent, olaszból fordítva. Talán, András írt erről, ha nem is bejegyzést, de a kommentekben valahol volt róla szó. Mondjuk, azt azért nem értem, hogy miért nem magyarból fordítják, hiszen közvetítő nyelvről, mindig nagyon torzul. Ráadásul, a magyar és az olasz nem éppen hasonló nyelv .... o.O


  Négyszázmilliárd jüan a kínai egészségügybe

  • 2012.09.19 Wednesday
  • 17:48

  A kínai kormány a következő nyolc évben átlagosan évi 50 milliárd jüant (1800 milliárd forintot) pumpál az egészségügybe.


  A kiemelt területek között szerepel az alapvető egészségügyi ellátás színvonalának javítása, a háziorvosok átfogóbb és modernebb szakmai képzése, a digitális közegészségügyi információs hálózat kiépítése, az orvosi készülékek és a hagyományos kínai gyógyszerek fejlesztése.

  Hangsúlyt fektetnek emellett az egyre nagyobb gondot jelentő pszichológiai betegségek megelőzésére, valamint a krónikus betegségek megelőzésére és kezelésére. Utóbbi jelenleg több mint 260 millió embert érint a kelet-ázsiai országban, számuk az elmúlt évtizedben évente mintegy 10 millióval nőtt, derül ki a kínai egészségügyi minisztérium statisztikáiból.

  A számok szerint az összes haláleset 85 százaléka valamilyen krónikus betegségnek tudható be, a probléma pedig óriási terhet ró a költségvetésre: ma a központi egészségügyi kiadások csaknem 70 százalékát ezen bajok kezelésére irányuló kiadások teszik ki.

  A kínai egészségügyi vezetés a múlt héten döntött az egészségügyi biztosítási rendszer kiterjesztéséről, így abba mostantól a legsúlyosabb betegségek is beletartoznak. Továbbra is magas ugyanakkor azok aránya, akik ellátásukat így is saját zsebből fizetik. A kínai egészségügyi rendszer több sebből vérzik: a kórházak ellátottsága javarészt elégtelen, felszerelésük elmaradott, gyógyszerkészletük elavult, az intézmények túlzsúfoltak. Az orvosok általánosságban alulfizetettek, bevételeiket drága gyógyszerek felírásával próbálják egyensúlyozni.

  Shanghai Huangpu District Central Hospital

  Az egészségügyi rendszer átalakítása a következő időszak kiemelt prioritása lesz, mivel a kínai kormány a társadalmi stabilitás elősegítésére törekszik, amelynek fontos része a szociális ellátórendszerek reformja. Ezt a demográfiai trendek, főleg pedig a társadalom elöregedése is követeli. A hivatalos előrejelzések szerint a születéskor várható időtartam Kínában a 2010-es 74,8-ról 2020-ra 77 évre nő, a gyermekhalandóság arányát pedig a tavalyi 12-ről 10 százalékra kívánják mérsékelni, miközben az aktív munkakorú képesség népességen belüli aránya tavaly óta csökken.

  Changzheng Hospital

  A McKinsey & Co. amerikai tanácsadó cég múlt heti tanulmányában azt jósolta: az Egyesült Államok után Kína költheti az évtized végéig a legtöbb pénzt egészségügyre, a kelet-ázsiai ország akkorra a bruttó hazai jövedelem, a GDP hét százalékát fordíthatja gyógyszerekre, orvosi berendezésekre és kórházi kezelésekre. Július végén a kínai egészségügyi dolgozók a rendszer fokozott reformjára szólították fel a kormányt, az átfogóbb változtatások bevezetése ugyanakkor már az ősztől tavaszig lezajló személyi változások után az új kínai vezetés feladata lesz.


  A sanghaji veszélyekről, illetve hogy milyen sanghajban szülni, Petiéknél olvashattok.

  Sanghaji kórházak listája Mathew Klie-Cribb tollából.

  2012 Inter airport

  • 2011.10.29 Saturday
  • 03:58
  Már alig várom. Jövőre, Pekingben lesz a kiállítás. A következő 5 éves tervben, 55 új repülőtér építése van meghatározva. Ha megvalósul, akkor 230 darab új repülőtere lesz Kínának.

  PR

  calendar

  S M T W T F S
        1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031     
  << August 2020 >>

  书 / 本

  Pollution

  Csirip

  书 / 本

  2017 Reading Challenge

  2017 Reading Challenge
  Forgoszel has read 0 books toward her goal of 30 books.
  hide

  selected entries

  categories

  archives

  recent comment

  links

  profile

  search this site.

  others

  mobile

  qrcode

  powered

  無料ブログ作成サービス JUGEM